przestarzały


przestarzały
1 lipás
2 lumà

Słownik Polsko-Tagalski. 2007.

Look at other dictionaries:

 • przestarzały — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który nie jest już używany, stosowany, praktykowany, który stanowi przeżytek; niemodny, nienowoczesny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przestarzałe metody, poglądy. Przestarzała linia produkcyjna.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przestarzały — przestarzałyali «taki, który wyszedł z użycia, ze zwyczaju, z mody; nie stosowany już, rzadko spotykany; nienowoczesny, niemodny, anachroniczny» Przestarzałe pojęcia, zasady. Wyraz przestarzały. Przestarzały model samochodu. Ktoś przestarzały w… …   Słownik języka polskiego

 • anachroniczny — 1. «błędny pod względem oznaczenia czasu, chronologii» 2. «niezgodny z duchem czasu, będący przeżytkiem; niewspółczesny, przestarzały, staroświecki» Anachroniczny sposób myślenia. Anachroniczny system. Anachroniczne poglądy. Anachroniczne mundury …   Słownik języka polskiego

 • antyczny — antycznyni 1. «odnoszący się do starożytnej Grecji i Rzymu, ich kultury i sztuki, pochodzący z tego okresu» Epoka antyczna, świat antyczny. Literatura, rzeźba antyczna. Poeta antyczny. ∆ Purpura antyczna «barwnik używany w starożytności,… …   Słownik języka polskiego

 • archaiczny — archaicznyni «właściwy odległym czasom, epokom; mający cechy starożytności, dawności; starożytny, dawny, przestarzały» Archaiczna broń. Archaiczny pojazd. Archaiczny język. Archaiczna kultura. ∆ geol. Era archaiczna «najstarsza era w dziejach… …   Słownik języka polskiego

 • ekscepcjonalizm — m IV, D. u, Ms. ekscepcjonalizmzmie, blm geol. «przestarzały pogląd, w myśl którego czynniki fizyczne działające w przeszłości na skorupę ziemską różniły się całkowicie od czynników, jakie obecnie wywołują odpowiednie procesy geologiczne» ‹fr. z… …   Słownik języka polskiego

 • gra — ż IV, CMs. grze; lm D. gier 1. «zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad, niekiedy połączona z hazardem, granie; w sporcie: rozgrywka prowadzona między zawodnikami lub zespołami według zasad określonych regulaminem danej dyscypliny;… …   Słownik języka polskiego

 • model — m I; lm M. e 1. D. u, B.=M.; lm D. i «wzór, według którego coś jest lub ma być wykonywane; przedmiot będący kopią lub wzorcem danego przedmiotu wykonany zwykle w mniejszych rozmiarach, z materiałów zastępczych; próbny egzemplarz jakiejś serii… …   Słownik języka polskiego

 • niedzisiejszy — niedzisiejszyjsi 1. «nie odnoszący się do dnia dzisiejszego (wczorajszy lub jutrzejszy)» Niedzisiejsza data. Niedzisiejsze pieczywo, masło. 2. «istniejący w dawnych czasach, właściwy dawnym czasom; nie taki jak dziś, niewspółczesny, przestarzały» …   Słownik języka polskiego

 • nienowoczesny — nienowoczesnyśni «nie dostosowany do nowych czasów, niezgodny z duchem nowej epoki; przestarzały, zacofany» Nienowoczesny artysta, pisarz. Nienowoczesny utwór. Nienowoczesne poglądy …   Słownik języka polskiego

 • niewspółczesny — niewspółczesnyeśni «nieteraźniejszy; nieco staroświecki, przestarzały» Niewspółczesny sposób myślenia. Autorzy, pisarze niewspółcześni …   Słownik języka polskiego